Napredni tečaj angleščine

tečajVam vaše trenutno znanje angleščine ne zadošča več? Vas mika, da bi še dodatno izpilili svoje znanje? Napredni tečaj angleščine je namenjen vsem, ki osnove jezika že poznate, bi jih pa želeli nadgraditi in izpopolniti. Angleščina vam tako vsekakor ne sme biti tuja, saj je za napredni tečaj angleščine potrebno predznanje, le-to pa tečaj utrdi in nadgradi.

Seveda napredni tečaj angleščine na začetku najprej zajema hitro ponovitev tistega, kar že dobro znate, potem pa se prične z učenjem novih stvari. Pri tečaju se veliko pozornosti nameni vsakodnevni rabi jezika, cilj pa je izboljšanje vseh jezikovnih zmožnosti. Napredni tečaj angleščine je tako namenjen poglobljenemu pridobivanju znanja angleškega jezika na področju besedišča, pisnega izražanja, slušnega razumevanja in razvijanja govornih sposobnosti. Na naprednem tečaju angleščine se dotaknemo tudi slovničnih struktur, ki Slovencem povzročajo težave.

Napredni tečaj angleščine ima pred sabo lahko tudi določen cilj, tako vas lahko pripravi na zahtevne izpite, ki so potrebni za pridobitev certifikata iz angleškega jezika. Lahko se osredotoči tudi na določeno dejavnost, zato lahko kot primer naprednega tečaja angleščine vzamemo tudi poslovni tečaj iz angleškega jezika.

Pred vključitvijo v napredni tečaj angleščine preverimo znanje s pomočjo testiranja. S tem ugotovimo, koliko predznanja imamo in katero stopnjo tečaja bi bilo najbolje izbrati.