OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI

Optimizacija spletnih strani vam je dokaj nepoznana in kljub temu, da je ne boste izvajali sami, vas zanima kako vsa stvar poteka. Naj vam predstavimo ključne točke v tem procesu.
Spletna optimizacija je postopek s pomočjo katerega dosežemo boljše pozicioniranje neke spletne strani in katero izvajamo po korakih, kar nam omogoča tudi lažjo izvedbo in nadzor nad celotnim procesom.
1. Sam pričetek optimizacije predstavlja analiza spletne strani. Gre za proces, ko poiščemo morebitne tehnične napake in pregledamo vse tehnične lastnosti nekega spletnega mesta. Na podlagi teh ugotovitev nato ocenimo uporabnost podobe in kakovost vsebin na spletni strani.
2. Na podlagi tega kar naša stran nudi, nato v drugem koraku določimo pomembne ključne besede oziroma ključne besede, na podlagi katerih želimo dotični spletni strani dvigniti pozicijo med izpisanimi rezultati iskanj v iskalniku.
3. Da bi zgornje najbolje nastavili in dosegali čim bolj optimalne rezultate, v iskalniku, kjer se bo izvajala optimizacija spletnih strani, analiziramo rezultate po ključnih besedah, ki smo jih izbrali. Tovrstna analiza nam bo dala že nekakšen vpogled v to kako uspešno optimizacijo lahko pričakujemo.
4. Sledi izdelava načrta in določitev sprememb in opravil, ki jih želimo narediti ne določenem spletnem mestu. Tukaj je priporočljivo, da se ustvari nek seznam tehničnih sprememb, da se izdela ali po potrebi spremeni obstoječa vsebinska struktura strani, da se določijo spremembe na že obstoječih straneh in da se izdela seznam novih strani. V tem koraku torej določimo spremembe besedil po posameznih spletnih straneh in hkrati določimo tudi spremembe sami podobi strani.
5. Po vseh pregledih, analizah pa sledi sama izvedba. Najprej se lotimo tehničnega dela optimizacije, kar pomeni, da spletno mesto tehnično uredimo v skladu s priporočili. Za tem na novo postavimo vsebinsko strukturo ali pa že obstoječo po potrebi preuredimo. Ustvarimo nova besedila ali obstoječa spremenimo, spremenimo pa tudi podobo spletnega mesta.
6. Na konca pa nato še spremljamo učinke našega dela in zopet po potrebi vso stvar popravljamo, prilagajamo.

Celotna izvedba optimizacije in z njo povezane spremembe so povezane z SEO zakonitostmi, katere se nenehno spreminjajo in katere je potrebno redno spremljati. Optimizacija spletnih strani je vse prej kot lahek proces, ki pa lahko neko spletno stran povzdigne med »zvezde«, zato jo je potrebno resno jemati in izvajati tako, da bodo rezultati čim bolj optimalni!