Prisilna poravnava podjetja je postopek finančnega prestrukturiranja

Prisilna poravnava podjetja je za podjetje nujna, kadar bi radi lastniki ohranili svoje podjetje in si ne želijo stečaja. V Sloveniji je veliko podjetij ki jim poslovanje ne poteka tako kot bi si želeli. Nekateri podjetniki na žalost propadejo, ker so se znašli v prevelikih dolgovih. Ko je podjetje v težavah, lastniki iščejo različne rešitve, kako bi ga rešili in kako bi omogočili ohranitev delovnih mest zaradi sebe in svojih zaposlenih.

Prisilna poravnava podjetja je veliko boljša rešitev kot stečaj, saj omogoča, da dolžnik postane plačilno sposoben in tako lahko še naprej upravlja s svojim podjetjem in medtem išče primerne rešitve, da bi ponovno postal uspešen.

Prisilna poravnava podjetja je ugodna tudi za upnike, ker imajo tako le-ti možnosti pridobitve terjanega denarja. Vseeno morajo biti upniki pozorni, da podjetje v naslednjih mesecih zapravi še tistega premoženja, ki mu je ostalo.

Optimizacija poslovnih procesov je pomembna za obstoj podjetja

Optimizacija poslovnih procesov pomeni na nek način stalno izboljševanje poslovnih procesov, ki se izvajajo v vsakem podjetju. Vsako podjetje se trudi, da bi karseda dobro in kvalitetno poslovalo, da bi zaposleni dobro in kakovostno opravljali svoje delo ter da bi bil dobiček vedno večji. Če si želimo, da bo naše podjetje najboljše in bo prekosilo vso konkurenco na trgu se bomo odločili za dobro svetovanje in optimizacijo poslovnih procesov.

Optimizacija poslovnih procesov nam omogoča, da v hitrem času zboljšamo kakovost naše organizacije. Poskrbi tudi za zmanjšanje nepotrebnih stroškov, ki nastanejo pri poslovanju in delovanju podjetja. V kolikor ima naše podjetje proizvodnjo, bomo z optimizacijo poskrbeli za skrajšanje pripovednega cikla.

Optimizacija poslovnih procesov nam bo olajšala delo in nas bo razbremenila  ter pravilna razporedila delo po delovni organizaciji. S tem postopkom bomo bili v zelo hitrem in kratkem časovnem obdobju priča konkretnim in učinkovitim ter merljivim rezultatom.