SEO optimizacija na spletnem mestu

SEO optimizacija na spletnem mestu postavlja spletno mesto na vidno mesto.

Naslov spletne strani, je eden izmed najpomembnejših elementov SEO optimizacije, ki ga pri razvrščanju zadetkov upoštevajo spletni iskalniki. Če npr. splet predstavimo ko knjižnico in spletna mesta kot knjige, naslov spletnega mesta predstavlja platnico knjige. Prvim besedam največ pozornosti posveča algoritem v naslovu, zato je zelo pomembno, da te besede čimbolj predstavijo vsebino spletne strani. Naslov vpliva na algoritem iskalnikov ter tudi na uporabnike, saj je med rezultati iskanja najbolj viden naslov posamezne strani. Poleg naslova, pa se nahaja tudi sporočilo, katero pa naj bo na pozitiven način spodbujajoče za uporabnike povezano z vsebino.

seo optimizacija 2SEO optimizacija ima še dva zelo pomembna dejavnika, in sicer sta to opis in ključne besede. Pri projektu SEO optimizacije je prvi korak raziskava ključnih besed, saj so le-te pomembne skoraj pri vseh ostalih indikatorjih. Zelo pomembno je, da se naredi konkretna analiza ključnih besed, preko katerih bi uporabniki spleta iskali določeno ponudbo. Pozornost je potrebno nameniti tudi pregibanju besed. Pregibanje besed poteka preko končnice, zato je pri naštevanju ključnih besed potrebno misliti tudi na vse alternativne izpeljanke. Pri ključnih besedah je potrebno upoštevati tudi napačne vnose, saj se pogosto ljudje zmotijo pri vpisovanju besed v iskalnike. Manjša podjetja in podjetja, ki nudijo manj pogoste izdelke se morajo osredotočati na bolj specifične ključne besede, saj imajo s tem večjo možnost, da jih bodo ključni kupci našli. Specifične ciljne skupine kupcev poznajo podrobnosti izdelkov, zato tudi iščejo z večjim številom bolj podrobnih besed. Detajlnim ključnim besedam lahko rečemo tudi ključne besede dolgega repa (ang. Long tail keywords).

Zelo pomembno je, da so URL naslovi posameznih strani na spletnem mestu poimenovani pomensko. To pomeni, da URL ni zaporedje nepreglednih črk, številk, znakov, temveč da predstavlja naslov navigacije. Dobro je, da se tudi v URL naslovih pojavljajo ključne besede.