Spletna elektro trgovina

elektro-trgovinaSpletna trgovina je prodajno mesto izdelkov ali storitev, ki obstaja v elektronski obliki, sprogramirani v internetu ter je nadgradnja klasične trgovine. Sestavni deli spletne trgovine so strojna in programska oprema, izdelki ter delavci.

Spletna trgovina je ena izmed oblik elektronskega poslovanja, ki obsega vse vrste trgovanja ne glede na vrsto blaga. Dostopna je preko svetovnega spleta ter je na ta način dostopna veliki množici uporabnikom oziroma vsem, ki imajo dostop do spleta. Uporabniki lahko spletno trgovino uporabljajo kadar koli in kjer koli, imeti morajo le vzpostavljeno internetno povezavo. Poslovanje lahko poteka z enkratnimi naročili, s postopnimi dobavami, poteka lahko tudi avtomatično, možno je trgovanje preko borze, samodejno trgovanje, ipd. Spletna trgovina nudi veliko ugodnosti, saj so zagonski stroški in obratovalni stroški nižji, nudi tudi manjše izdatke za razpošiljanje, bolj učinkovite marketinške prijeme, velike količine dobavljenega blaga z nizkimi izdatki, omogoča vključitev na vseobsegajoče tržišče, kjer fizična prisotnost ni potrebna.

Prednosti nakupovanje preko spleta:

  • spletne trgovine delujejo neprekinjeno, 24 ur na dan, 365 dni v letu, zaprte so le v primeru okvare ali prenove,
  • nakupujemo lahko od doma oziroma od kjer koli in kadar koli, ter ne potrebujemo prevoza,
  • hiter in enostaven nakup,
  • pregled celotne ponudbe v minutah,
  • velikost ponudbe ni omejena,
  • relativna varnost, saj je v spletni trgovini zelo majhna možnost kraje,
  • pregledamo lahko pretekle nakupe,
  • avtomatizacija ponudbe,
  • postavitev spletne trgovine je veliko cenejša (manjši prostor, manj zaposlenih, stroški delovanja so nižji…).

Poznamo več vrst spletnih trgovin. To so lahko: elektro trgovina, tekstilna trgovina, trgovina s prehranskimi dodatki, trgovina z igračami… Podjetja ELTEH d.o.o. ima spletno elektro trgovino. Spletna elektro trgovina elteh.si nudi izdelke priznanih domačih in tujih proizvajalcev kot so: SCHNEIDER ELECTRIC, MERSEN, SOCOMEC, TEM ČATEŽ, GEROS, PCE, ZAMEL, ASPIRA, KOPP, URMET. Elektro trgovina nudi dobavo elektromateriala za potrebe izgradnje elektroinštalacij v stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih zgradbah. Nudi tudi širok izbor materiala za avtomatizacijo in krmiljenje.