Stečaj podjetja

Stečaj podjetja lahko sprožite vi, kot lastnik tega podjetja ali družbeno odgovorna oseba. Stečaj lahko sprožijo tudi upniki, ki jim podjetje dolguje denar (med upnike se štejejo tudi zaposleni oz. delavci). Z razglasitvijo stečaja podjetje pridobi stečajno maso, s katero stečajni upravitelj poplača upnikom dolgove. Velikokrat ni možno poplačati vseh dolgov, kar se zlasti zakomplicira takrat, ko je razglašen stečaj podjetja, ki nima zabeleženega nikakršnega premoženja.

Stečaj podjetja je možno razglasiti takrat, ko ima podjetje dolgove, ki so starejši od 60 dni. V ta namen je potrebno predložiti tudi dokumentacijo, ki priča o tem, da podjetje zamuja s plačili več kot  2 meseca.

Upniki, ki sprožijo stečaj podjetja, morajo v ta namen predložiti naslednjo dokumentacijo:

1)      identifikacijske podatke o dolžniku

2)      opis dolgov in dokaze

3)      zahtevo sodišču, ki mora pričeti s stečajnim postopkom

Ker je čedalje več podjetji  v dolgovih, je nedavna sprememba zakona upnikom (predvsem delavcem) omogočila lažjo in hitrejšo sprožitev postopka za stečaj podjetja.

Kaj pa, ko stečaj podjetja predlaga kar dolžnik sam?

stečaj-podjetjaStečaj podjetja lahko seveda razglasi tudi njegov latnik. V tem primeru mora sam predložiti vso dokumentacijo, ki dokazuje, da ni več zmožen odplačevanja dolgov. Priložit mora seznam premoženja, ki se bo nato štelo za tečajno maso. Stečaj podjetja lahko razglasi tudi takrat, ko podjetje nima dejanskega premoženja, a to pomeni, da bodo upniki ostali nepoplačani. Če je podjetje obstajalo kot s. p., se za premoženje šteje osebno premoženje lastnika podjetja. Vedeti pa morate, da stečajni postopki trajajo običajno 2 do 5 let, kar za podjetje pomeni umiranje na obroke.

Stečaj podjetja je vedno skrajni izhod v sili, ki pa je zadnje čase vedno bolj pogost. V izogib temu vedno delujte v okviru svojih možnosti in z rednim plačevanje računov ohranjajte plačilno disciplino, s čimer boste prispevali v boljšim vsesplošnim odnosom v gospodarstvu.