Visokotemperaturne toplotne črpalke

Visokotemperaturne toplotne črpalke predstavljajo idealno rešitev za hiše z radiatorji. Visokotemperaturne toplotne črpalke so idealne za zamenjavo tradicionalnih ogrevalnih sistemov (peči na kurilno olje, plin ali biomaso), v starejših objektih z radiatorji, saj nudi uporabnikom popolno udobje topline tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah, brez dodatne pomoči električnih grelcev.

toplotne črpalkeToplotna črpalka naravni tok prehajanja toplote iz višjega temperaturnega območja na nižje temperaturno območje obrne in s toploto, ki jo prenese iz zunanjega zraka segreva sanitarno vodo oz. vodo za ogrevanje prostorov. Izmenjevalec toplote v zunanji enoti jemlje toploto iz zunanjega zraka s pomočjo hladiva. Kompresor v zunanji enoti temu hladivu dvigne tlak in posledično tudi temperaturo, ki se nato preko prvega izmenjevalca v notranji enoti prenese na drugo hladivo. Drugi kompresor ponovi enak proces, ki se zaključi s prenosom toplote na vodo ogrevalnem sistemu.

Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko visoko temperaturne toplotne črpalke zmanjšajo stroške ogrevanja do 3 krat v primerjavi s kurilnim oljem, do 4 krat v primerjavi z utekočinjenim naftnim plinom in do 2 krat v primerjavi s klasično toplotno črpalko On/Off.

Regulacija delovanja kompresorjev za uporabnika ter za samo toplotno črpalko pomeni:

  • V primerjavi s toplotnimi črpalkami, ki še vedno delujejo po principu »vklop/izklop« (t.i. On/Off kompresor deluje izključno z 0% moči ali s 100% moči), lahko toplotna črpalka z inverterskim delovanjem prihrani do 30% energije.
  • Manjše število vklopov in izklopov kompresorjev podaljšuje življenjsko dobo toplotne črpalke in zmanjšajo možnosti nastanka okvar.
  • Invertersko krmiljenje omogoča uporabniku popolno temperaturno obdobje, saj vzdržuje nastavljanje temperature prostorov brez nihanja, ne glede na različne spremenljivke (npr. spremenjena količina sončne svetlobe ali število oseb v prostoru).

Invertersko krmiljenje toplotni črpalki omogoča prilagajanje moči delovanja ter tudi prilagajanje proizvodnje različnih temperatur ogrevalne vode. To pomeni, da lahko pri tej nastavimo vremensko odvisno krivuljo temperature izhodne vode. Prednost  je ponovno v manjši moči delovanja kompresorjev in posledično v prihranku energije.